Sponsors

gezicht op Arnemuiden

Gezicht op Arnemuiden vanaf de Oude Dijk.

Voor al uw tekstverwerking en historische uitgaven: Coblisse, tekstverwerkingsbureau en uitgeverij.

Hoofdsponsors:
Vacant.

De uitgave van de Divisiekroniek is gesponsord door:
Atelier C&C.

De uitgave van de Divisiekroniek wordt met belangstelling gevolgd door mr. M.W. Dieleman; zie:
http://marijndieleman.nl/

 

Een zeer goed geannoteerde webuitgave van een deel van de Divisiekroniek [divisies 29 tot en met 32] is verzorgd door:
dr C.P.H.M. Tilmans, zoals te vinden op de site http://www.karintilmans.nl.

De namen van sponsors worden op deze website vermeld, en vanzelfsprekend in een eventuele druk. Een druk gaat doorgaans zeer lang mee. Tot 2004 was de laatste uitgave van de Rijmkroniek van Melis Stoke een uitgave verzorgd door Brill van 1885; ongewijzigde herdruk 1983.
Evenwel, wanneer u dit werk zou willen steunen, doe dit dan niet zonder voorbij te gaan aan de moraal van hetgeen onder "enkele verhalen" is te vinden. Die heeft immers door de eeuwen heen volstrekt niets aan kracht ingeboet. Hierbij zij overigens wel nadrukkelijk vermeld, dat "goed doen" niet automatisch wordt gevolgd door "aardse zegeningen"!
Denk aan de talrijke charitatieve instellingen; aan de vreemdeling, die in uw poorten is [vluchtelingenwerk], of aan de dak-of thuisloze die aan de deur van uw buurtsuper is te vinden, etc. Hierbij zij wel opgemerkt dat niet ieder die aan de deur van een supermarkt staat met een daklozenkrant te vertrouwen is. Helaas bestaan er ook "nep"-daklozen, die onder de dekmantel van de krant staan te bedelen, waarvan de gelden naar het schijnt naar niet al te nobele, ja zelfs criminele doelen toegaan. Maar worden daadwerkelijk kranten verkocht, is het meestal wel te vertrouwen.

Wanneer u interesse heeft kunt u contact opnemen met A. de Hamer.