De Divisiekroniek

IMG_5921 Domtoren UtrechtDe

Foto: Domtoren te Utrecht. De geschiedenis van Utrecht speelt een belangrijker rol in de Divisiekroniek dan men doorgaans denkt.

 

 

De Divisiekroniek is uitgegeven in 1517 en geschreven door Cornelius Aurelius.

 

In deze kroniek zijn diverse verhalen te vinden, waarvan er enkele op deze website in origineel en geparafraseerd zijn weergegeven. Men vindt er heiligenlevens, mirakelverhalen, spookverhalen en zelfs detective-achtige verhalen. Maar vooral geeft het de geschiedenis weer, van pausen en keizers in het kort, van de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht uitgebreider [en de vermeende voorgeschiedenis van de laatste].

 

Ook treft men tal van almanakachtige wetenswaardigheden aan.

 

Voor een zeer boeiende en uitgebreide verhandeling over de Divisiekroniek moge ik in dit verband wel verwijzen naar het proefschrift van Karin Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517: Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1988).

Voor meer uitgaven van haar hand zie: www.karintilmans.nl.

Voorts ligt het in de bedoeling dat Aarnoud de Hamer nog een nadere studie naar de Divisiekroniek en andere kronieken verricht. Een deel van zijn bevindingen zijn op schrift gesteld.

 

U zult zich wellicht afvragen waarom deze kroniek "Divisiekroniek" wordt genoemd. Dit is niet de oorspronkelijke naam, maar deze naam is afgeleid van de karakteristieke indeling van dit volumineuze werk: de schrijver heeft de geschiedenis ingedeeld in 33 divisies, delen, en heeft daarvan 32 divisies beschreven. De divisisies zijn weer onderverdeeld in een wisselend aantal hoofdstukken. Los daarvan bestaat er nog een onderverdeling in drie hoofddelen.

 

Enkele verhalen uit de Divisiekroniek:

* Een verhaal over Keizer Hendrik III [1017-1056].

- Middelnederlands.

- Hertaald.

* Een verhaal over wonderen geschied gedurende een hongersnood in Holland [1316].

- Middelnederlands.

- Hertaald.

 

Wat de sponsoring van de Divisiekroniek betreft, klikke men hier.